|  |(24/02/2015) הגרלה מספר 2663
36 35 30 22 16 10 2 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
335515 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4326
(26/02/2015)
מספר ראשון: 5
מספר שני: 2
מספר שלישי: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7271
(26/02/2015)
מספרים:
4, 7, 10, 12, 13, 14, 20, 31, 37, 39, 44, 49, 52, 53, 61, 64, 68
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31173-31171
(26/02/2015)
31173:  תילתןA  יהלום7  לב10  עלהK
31172:  תילתן9  יהלום8  לב8  עלהQ
31171:  תילתן7  יהלום9  לבJ  עלה8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone