|  |(29/08/2015) הגרלה מספר 2716
26 19 15 8 7 5 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
114565 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4509
(31/08/2015)
מספר ראשון: 1
מספר שני: 5
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7582
(31/08/2015)
מספרים:
1, 3, 4, 11, 22, 26, 31, 36, 37, 38, 42, 47, 55, 62, 63, 64, 65
מספר הזוכים בפרס הראשון: 3
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 32202-32200
(31/08/2015)
32202:  תילתןQ  יהלוםJ  לב10  עלהQ
32201:  תילתן9  יהלום7  לבJ  עלה10
32200:  תילתן9  יהלום8  לבJ  עלה7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone