(17/09/2018) הגרלה מספר 3057
36 28 17 16 12 2 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
777434 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5614
(20/09/2018)
מספר ראשון: 8
מספר שני: 6
מספר שלישי: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9438
(20/09/2018)
מספרים:
1, 2, 6, 9, 10, 13, 19, 22, 23, 24, 36, 39, 44, 46, 51, 52, 67
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38314-38312
(20/09/2018)
38314:  תילתן10  יהלוםK  לב7  עלהJ
38313:  תילתןQ  יהלוםK  לבK  עלהK
38312:  תילתן7  יהלוםQ  לבK  עלה9
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone