(23/06/2018) הגרלה מספר 3029
26 21 17 13 9 2 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
474564 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5528
(24/06/2018)
מספר ראשון: 5
מספר שני: 3
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9293
(24/06/2018)
מספרים:
11, 12, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 42, 51, 52, 58, 60, 65, 66, 67, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37836-37834
(25/06/2018)
37836:  תילתן7  יהלום9  לב7  עלהA
37835:  תילתןQ  יהלוםJ  לבJ  עלה8
37834:  תילתן10  יהלוםJ  לבJ  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone