|  |(26/05/2015) הגרלה מספר 2689
26 18 12 10 5 2 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
536747 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4414
(27/05/2015)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 6
מספר שלישי: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7419
(27/05/2015)
מספרים:
3, 10, 17, 22, 24, 25, 30, 45, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31660-31658
(28/05/2015)
31660:  תילתןQ  יהלוםJ  לב10  עלה8
31659:  תילתןJ  יהלום7  לב7  עלהQ
31658:  תילתן7  יהלוםQ  לבK  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone