|  |(09/02/2016) הגרלה מספר 2763
29 21 15 14 10 2 2 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
753722 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4670
(09/02/2016)
מספר ראשון: 6
מספר שני: 6
מספר שלישי: 8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7851
(10/02/2016)
מספרים:
1, 6, 17, 20, 27, 31, 40, 45, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 67
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 33089-33087
(10/02/2016)
33089:  תילתן8  יהלום8  לב8  עלה10
33088:  תילתןA  יהלוםK  לבK  עלהK
33087:  תילתן10  יהלוםJ  לב8  עלה7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone