|  |(27/08/2016) הגרלה מספר 2820
32 21 20 15 13 12 1 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
174134 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4868
(28/08/2016)
מספר ראשון: 6
מספר שני: 9
מספר שלישי: 4
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8187
(28/08/2016)
מספרים:
9, 11, 16, 18, 25, 33, 39, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 61, 66, 69, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 34200-34198
(28/08/2016)
34200:  תילתן8  יהלום9  לב10  עלה9
34199:  תילתןK  יהלום10  לבJ  עלה10
34198:  תילתן9  יהלום9  לב7  עלהJ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone