(14/08/2018) הגרלה מספר 3046
28 19 18 16 13 7 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
264315 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5581
(17/08/2018)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 7
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9385
(17/08/2018)
מספרים:
4, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 28, 40, 49, 50, 54, 56, 57, 61, 62, 69
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38144-38142
(17/08/2018)
38144:  תילתן9  יהלום8  לב7  עלה9
38143:  תילתן9  יהלוםQ  לב10  עלה7
38142:  תילתןQ  יהלוםA  לבJ  עלהQ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone