(22/05/2018) הגרלה מספר 3018
37 34 31 26 13 1 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
753732 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5496
(23/05/2018)
מספר ראשון: 2
מספר שני: 5
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9239
(23/05/2018)
מספרים:
4, 14, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 37, 40, 42, 46, 60, 61, 62, 66
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37656-37654
(23/05/2018)
37656:  תילתן8  יהלוםJ  לבJ  עלה7
37655:  תילתןA  יהלום8  לבA  עלהK
37654:  תילתןA  יהלוםQ  לבQ  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone