|  |(23/07/2016) הגרלה מספר 2810
28 23 20 15 9 1 4 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
727277 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4834
(24/07/2016)
מספר ראשון: 4
מספר שני: 1
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8128
(24/07/2016)
מספרים:
2, 6, 13, 19, 28, 37, 39, 40, 41, 49, 55, 60, 61, 64, 65, 68, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 34003-34001
(25/07/2016)
34003:  תילתן7  יהלוםQ  לב9  עלהA
34002:  תילתן9  יהלוםK  לבK  עלהQ
34001:  תילתןA  יהלום7  לב7  עלה8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone