(20/11/2018) הגרלה מספר 3077
26 21 18 16 5 3 2 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
113342 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5675
(20/11/2018)
מספר ראשון: 6
מספר שני: 1
מספר שלישי: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9540
(21/11/2018)
מספרים:
3, 5, 11, 18, 19, 24, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 47, 48, 50, 60, 61
מספר הזוכים בפרס הראשון: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38648-38646
(21/11/2018)
38648:  תילתן8  יהלוםQ  לב10  עלהK
38647:  תילתןA  יהלוםK  לבA  עלהK
38646:  תילתן8  יהלום9  לבK  עלה7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone