|  |(25/10/2016) הגרלה מספר 2837
37 29 25 19 16 4 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
414614 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4927
(27/10/2016)
מספר ראשון: 4
מספר שני: 8
מספר שלישי: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 8281
(27/10/2016)
מספרים:
2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 24, 27, 41, 42, 43, 52, 62, 65, 67
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 34503-34501
(27/10/2016)
34503:  תילתןJ  יהלום7  לבQ  עלהQ
34502:  תילתןJ  יהלוםQ  לב7  עלה9
34501:  תילתןJ  יהלום9  לבA  עלה10
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone