|  |(28/12/2013) הגרלה מספר 2542
36 33 21 16 14 4 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
121246 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 3905
(30/12/2013)
מספר ראשון: 4
מספר שני: 4
מספר שלישי: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 6562
(31/12/2013)
מספרים:
5, 6, 9, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 41, 46, 58, 61, 65, 69
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 30776-30774
(19/12/2014)
30776:  תילתן9  יהלום9  לב8  עלהK
30775:  תילתן7  יהלום7  לב9  עלהQ
30774:  תילתןJ  יהלוםQ  לב8  עלה7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone