(13/10/2018) הגרלה מספר 3065
37 23 17 15 5 1 5 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 2
376537 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5639
(15/10/2018)
מספר ראשון: 0
מספר שני: 5
מספר שלישי: 6
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9477
(16/10/2018)
מספרים:
6, 8, 10, 16, 20, 22, 26, 27, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 51, 67, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 38439-38437
(16/10/2018)
38439:  תילתןQ  יהלום7  לב10  עלה10
38438:  תילתןA  יהלום7  לב8  עלה9
38437:  תילתן7  יהלוםJ  לבK  עלה8
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone