(14/07/2018) הגרלה מספר 3036
36 34 32 27 22 11 3 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
267764 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5550
(16/07/2018)
מספר ראשון: 1
מספר שני: 4
מספר שלישי: 6
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9332
(17/07/2018)
מספרים:
6, 7, 12, 17, 33, 38, 39, 42, 44, 48, 51, 55, 58, 62, 66, 68, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37965-37963
(17/07/2018)
37965:  תילתןQ  יהלוםJ  לב8  עלהK
37964:  תילתן7  יהלום10  לב10  עלהQ
37963:  תילתן8  יהלום7  לבA  עלהK
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone