|  |(24/11/2015) הגרלה מספר 2741
35 30 25 21 8 6 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
124631 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4593
(24/11/2015)
מספר ראשון: 8
מספר שני: 2
מספר שלישי: 7
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7720
(25/11/2015)
מספרים:
3, 9, 12, 22, 24, 25, 28, 31, 36, 43, 45, 46, 48, 50, 54, 64, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 32650-32648
(25/11/2015)
32650:  תילתןK  יהלוםK  לב10  עלה7
32649:  תילתן8  יהלוםA  לבJ  עלה10
32648:  תילתןQ  יהלוםQ  לב8  עלה10
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone