|  |(26/04/2016) הגרלה מספר 2785
30 27 25 20 13 12 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
316356 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4749
(28/04/2016)
מספר ראשון: 3
מספר שני: 5
מספר שלישי: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7985
(28/04/2016)
מספרים:
2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 25, 28, 45, 47, 48, 51, 54, 59, 61, 64
מספר הזוכים בפרס הראשון: 0
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 33534-33532
(28/04/2016)
33534:  תילתן7  יהלוםJ  לב10  עלהK
33533:  תילתן7  יהלוםJ  לב7  עלהJ
33532:  תילתןQ  יהלוםK  לבQ  עלהA
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone