|  |(18/04/2015) הגרלה מספר 2678
33 31 24 18 12 11 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 1
271527 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 4377
(19/04/2015)
מספר ראשון: 9
מספר שני: 3
מספר שלישי: 5
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 7356
(19/04/2015)
מספרים:
1, 4, 6, 9, 10, 18, 19, 21, 24, 26, 32, 36, 41, 47, 59, 65, 68
מספר הזוכים בפרס הראשון: 2
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 31450-31448
(19/04/2015)
31450:  תילתן8  יהלום9  לבJ  עלה7
31449:  תילתןA  יהלוםA  לבJ  עלה7
31448:  תילתן9  יהלום9  לבK  עלהQ
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone