(16/04/2018) הגרלה מספר 3006
33 28 22 11 10 2 6 המספרים הזוכים:
מספר הזוכים: 0
643232 מספר אקסטרה:
ארכיון תוצאות העברתוצאות הלוטו ב-SMS בדיקת זכיות
הגרלה מספר 5463
(19/04/2018)
מספר ראשון: 0
מספר שני: 7
מספר שלישי: 6
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 123 ב-SMS
הגרלה מספר 9183
(19/04/2018)
מספרים:
1, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 38, 41, 48, 56, 57, 68, 70
מספר הזוכים בפרס הראשון: 1
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות פיס 777 ב-SMS
הגרלות 37470-37468
(19/04/2018)
37470:  תילתן9  יהלום8  לבQ  עלה10
37469:  תילתןJ  יהלום10  לב8  עלהK
37468:  תילתןJ  יהלוםA  לבJ  עלה9
ארכיון תוצאות העבר
תוצאות הצ'אנס ב-SMS

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone