28 19 18 16 13 7 5 המספרים הזוכים:


מספר אקסטרה: 264315

התוצאות האחרונות

מספר הגרלה:3046
תאריך:14/08/2018

מספר הזוכים בפרס הראשון: 0

תוצאות אחרונות
תוצאות העבר
בדיקת זכיה
סטטיסטיקה
לוטומט
איך משחקים
תוכנת ניחוש

תוצאות הלוטו ב-SMS

כל תוצאות ההגרלות בלחיצת כפתור מהמסלולארי שלך שלחו ב sms את המילה "לוטו" למספר 3600 וקבלו קישור לטלפון הסלולארי ?

Copyright © 2008 www.loto.co.il All rights reserved   ט.ל.ח
Get SMS: sport news, lottery results, football scores to your mobile phone